Sikkerhet i alpinbakken

Alpinvettregler

Ansvar for å unngå skade Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.
Avpass farten etter forholdene Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.
Vikeplikt Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for unngå kollisjon.
Forbikjøring/utforkjøring  Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for svell kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.
Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfartene Kjører du inn eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans. 
Stopp i nedfartene Stopp ikke opp eler sitt på trange eller uoversiktlige steder. 
Til fots i nedfarten  Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
Skistoppere/fangremmer Skistippere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindinger er riktig innstilt.
Respekter skilt Følg skilting, merking og anvisning.
Hjelp til ved ulykker. Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia .

alpinvettregler